Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2016 HO

(18.12.2016)

Vianočný koncert v ev. kostole

V nedeľu 18. decembra 2016 sa v evanjelickom kostole v Senci konal vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(16.12.2016)

Vianočný koncert - Zbor Stella, Orchester Fantázia, Il Cuore Barocco

V piatok 16. decembra 2016 sa v Kostole sv. Mikuláša v Senci konal vianočný koncert:  

(15.12.2016)

Triedny koncert žiakov A. Dittingerovej, Dis.art.

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal klavírny koncert žiakov z triedy Andrey Dittingerovej, Dis.art.

(14.12.2016)

Vianočný koncert v MsKS

V stredu 14. decembra 2016 sa v priestoroch MsKS Labyrint konal prvý verejný vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.  

(08.12.2016)

Triedny gitarový koncert žiakov Mgr. V. Kubaláka

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny – gitarový – koncert žiakov Mgr. Vladimíra Kubaláka.

(07.12.2016)

Interný koncert

V stredu 7. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(25.11.2016)

Mária Maršalková získala tretie miesto v Nižnej

V dňoch 23. – 25. novembra 2016 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje. Žiačka p. uč. Jaroslava Meliša – Mária Maršalková /saxofón/ získala vo svojej kategórii 3. miesto. Klavírny sprievod – Mgr.art. Petra Mazúchová.    

(22.11.2016)

Spoločný koncert 4 ZUŠ

V utorok 22.11.2016 sa v priestoroch ZUŠ v Ivanke pri Dunaji konal spoločný koncert ZUŠ seneckého okresu. Vystúpili na ňom žiaci zo ZUŠ Dunajská Lužná, Bernolákovo, Senec – Fándlyho a domácej Ivanky. Našu školu reprezentovali žiaci Daniel Švasta – husle, Radka Bírová a Dominika Kollárová – štvorručný klavír, Matej Bujňák – keyboard, Dušan Varga – spev – čerstvý víťaz medzinárodnej […]

(15.11.2016)

Interný koncert

V utorok 15. novembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.

(26.10.2016)

Koncert /pre/ prípravkárov

V stredu 26. októbra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal koncert venovaný našim najmenším milým muzikantom 🙂 Na koncerte žiaci prípravného ročníka pod vedením p. uč. PhDr. Márie Mazúchovej zaspievali pásmo ľudových piesní. Okrem nich vystúpili žiaci hudobného odboru, ktorí svojou hrou predstavili deťom z prípravky jednotlivé nástroje 🙂

(23.10.2016)

Dušan Varga prvý na medzinárodnej speváckej súťaži

Dušan VARGA, žiak p. uč. Evy Casanovej, Dis.art., získal na medzinárodnej Pěveckej soutěži Bohuslava Martinů v Prahe 1. MIESTO spomedzi 19 účastníkov vo svojej kategórii. Tešíme sa a srdečne blahoželáme Dušanovi aj pani učiteľke!

(23.10.2016)

Interný koncert

V stredu 19. októbra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal prvý interný koncert v tomto školskom roku. Predstavili sa na ňom žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.

(12.10.2016)

Riaditeľ ZUŠ Mgr.art. Gabriel Škriečka získal Cenu Mesta

V stredu 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint MsKS konalo odovzdávanie Čestného občianstva Mesta Senec a Ceny Mesta Senec laureátom za rok 2016. Mgr.art. Gabriel Škriečka si prevzal z rúk primátora Mesta Senec Ing. Karola Kvála CENU MESTA za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v […]

(26.09.2016)

Oslava 20. výročia ZUŠ v budove na Fándlyho ul.

V pondelok  20. septembra 2016 sa v koncertnej sále konala malá slávnosť za prítomnosti popredných predstaviteľov Mesta Senec a Mestského školského úradu pri príležitosti 20. výročia sídlenia ZUŠ v budove na Fándlyho č. 20 v Senci. V príhovore riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka pripomenul históriu úprav, prerábiek a generálnych opráv budovy z bývalých jasieľ na priestory na vyučovanie pre […]

(15.06.2016)

Juniáles 2016

V pondelok 13. júna 2016 ZUŠ Senec zorganizovala pre deti tradičný juniáles, na ktorom opäť nechýbala zábava a súťaže, občerstvenie, hudobné vystúpenia a pestrá výzdoba vytvorená našimi šikovnými výtvarníkmi.  

(14.06.2016)

Posledný interný koncert v šk. roku 2015 - 2016

V utorok 14. júna 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal posledný interný koncert žiakov hudobného odboru v tomto šk. roku. Prítomných hostí potešili svojimi vystúpeniami žiaci od tých najmenších prípravkárov až po absolventov II. stupňa štúdia na ZUŠ 🙂 Už teraz sa tešíme na koncerty v školskom roku 2016 – 2017 ! 🙂  

(10.06.2016)

Triedny koncert žiakov p. uč. D. Mrózeka, Dis.art.

V piatok 10. júna 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov p. uč. D. Mrózeka, Dis.art., ktorí sa predstavili v hre na husliach, gitare a v komornej hre.  

(08.06.2016)

Bicisti koncertovali

V stredu 8. júna 2016 sa v sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov p. uč. Mgr.art. Ondreja Slávika.  

(05.06.2016)

Handlovské gitary

Na súťaži Handlovské gitary 2016 získali prvé miesto v 3. kategórii v zoskupení duo  Dominik Marcina  a Adam Tkáč. Žiakov na súťaž pripravila Mgr. Eva Muchová. Gratulujeme!

(01.06.2016)

Gitarový koncert troch tried

V stredu 1. júna 2016 sa na spoločnom gitarovom koncerte v sále ZUŠ predstavili žiaci z tried Mgr. Evy Muchovej, Mgr. Vladimíra Kubaláka a p. uč. Ivany Bitto.