Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2015 HO

(20.12.2015)

Vianočný koncert v Ev. kostole

V nedeľu 20. decembra 2015 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.  

(19.12.2015)

Česká mše vánoční: "Hej, mistře!"

Spevácky zbor Stella pod vedením Mgr.art. Tomáša Šelca v spolupráci so zborom Tempus /BA/, komorným telesom Mucha Quartet /BA/ a orchestrom Fantázia /ZUŠ Senec, ved. p. Drahomír Mrózek, DiS.art./ naštudoval a uviedol v niekoľkých premiérach veľkolepé dielo

(16.12.2015)

Prvý vianočný koncert

V stredu 16. decembra 2015 sa v centre Labyrint MsKS konal prvý verejný vianočný koncert žiakov hudobného odboru,

(03.12.2015)

Dni Miloša Ruppeldta

Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa v budove ZUŠ na Panenskej ulici v Bratislave uskutočnil ďalší ročník súťaže v sólovom klasickom speve „Dni Miloša Ruppeldta“.

(25.11.2015)

Spoločný koncert štyroch ZUŠ

V stredu 25. novembra 2015 sa v sále Domu kultúry v Dunajskej Lužnej konal spoločný koncert štyroch spriatelených ZUŠ seneckého okresu.

(11.11.2015)

Prehliadka mladých gitaristov

Prehliadka mladých gitaristov sa konala v stredu 11. novembra 2015 na ZUŠ Batkova v Bratislave. Vyhlásilo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(27.10.2015)

Interný koncert 27. októbra 2015

V utorok 27. októbra 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ konal prvý tohtoročný interný koncert žiakov hudobného odboru.

(21.10.2015)

Cenu mesta dostal p. uč. Ferdinand Döme

Tohoročné udeľovanie Cien mesta sa uskutočnilo 21. októbra 2015 v Galérii Labyrint MsKS. Udeľovanie Ceny mesta je jedinečnou príležitosťou, kedy mesto Senec vyjadruje uznanie a vďaku občanom za spoločenskú angažovanosť.

(20.10.2015)

Koncert pre žiakov PHV

V utorok 20. októbra 2015 sa v sále ZUŠ uskutočnil koncert pre žiakov prípravného ročníka. S ukážkami hry na jednotlivé nástroje vystúpili starší žiaci hudobného odboru a hlavná časť koncertu patrila našim najmladším muzikantom,

(18.10.2015)

Medzinárodnú súťaž vyhral Simon Molnár!

V dňoch 16. – 18. 10. 2015 sa v Prahe konal XIII. ročník Písňovej soutěže Bohuslava Martinů, na ktorej sa zúčastnili traja žiaci ZUŠ Senec z triedy p. učiteľky Evy Casanovej – Helenka Zsilinszká, Dušan Varga a Simon Molnár.

(11.09.2015)

Igrici vo Velkej Bíteši /CZ/

V dňoch 11. – 13. 9. 2015 sa folklórny súbor Igrici zúčastnil na hodových slávnostiach vo Veľkej Bíteši, kde viacnásobne účinkoval v kultúrnom programe ako hosť.

(15.06.2015)

Juniáles 2015

Dňa 15. júna 2015 sa v areáli ZUŠ konal tradičný školský juniáles. O výzdobu sa postarali žiaci a pedagógovia výtvarného odboru, program pre deti pripravil literárno-dramatický odbor.

(15.06.2015)

Zlatí na medzinárodnej prehliadke

Na VII. ročníku Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho Komárno 2015 získali Tomáš Krajčovič  – Tomáš Szitkey – Daniela Lečková  a ped. Mgr. Eva Muchová – zlaté pásmo + diplom s pochvalou poroty – v 3. kat. komornej hry /pripravila Mgr. Muchová/        

(09.06.2015)

Interný absolventský koncert

V utorok 9. júna 2015 sa konal interný absolventský  koncert žiakov hudobného odboru, na ktorom vystúpila aj absolventka hry na husle z triedy p. Mrózeka  Lili Vojtek.

(04.06.2015)

Gitarový koncert

Vo štvrtok 4. júna 2015 sa konal koncert žiakov gitarových tried Mgr. Evy Muchovej a Mgr. Vladimíra Kubaláka. Vystúpila na ňom aj absolventka gitary z triedy Mgr. Kubaláka Katarína Hrnčiarová.

(29.05.2015)

Piano v modernom rytme

Na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme Bojnice 2015 získal v sólovej hre na klavíri žiak Jakub Pribylka v 1. kategórii strieborné pásmo. Na súťaž ho pripravila p. Mária  Bednárová.

(20.05.2015)

Slávnostný koncert k 55. výročiu ZUŠ

Slávnostný koncert žiakov k 55. výročiu založenia ZUŠ sa konal 20. mája 2015 v kinosále kultúrneho domu. Na úvod koncertu sa prítomným prihovorili riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka a prednostka Mestského úradu v Senci Ing. Jarmila Répássyová.

(12.05.2015)

Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo

Okresné kolo 25. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015 sa konalo v utorok 12. 5. 2015 v priestoroch ZUŠ v Senci.

(05.05.2015)

Interný koncert

V utorok 5. mája 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru.  

(26.04.2015)

Festival J. Cikkera 2015 - dychové nástroje

Žiačky hudobného odboru z tried Dis. art. B. Kollárika a p. uč. Meliša sa zúčastnili 23. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch – Detský umelecký festival J. Cikkera Banská Bystrica.