Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2014 HO

(16.12.2014)

Klavírne vianoce

V utorok 16. decembra 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ konal medzitriedny klavírny koncert s názvom „Klavírne vianoce“. Predstavili sa na ňom najmenší i starší žiaci p. uč. Andrey Dittingerovej, Ildikó Galambosovej, Márie Bednárovej, Ilony Takácsovej a Petry Mazúchovej. Ďakujeme našim šikovným klaviristom za krásny hudobný darček!

(11.12.2014)

Koledovali sme aj u poslancov

Naši koledníci vo štvrtok 11. decembra 2014 spríjemnili seneckým poslancom posledné zasadnutie v tomto volebnom období. Program so žiakmi pripravili Dömeovci v spolupráci s p. uč. Helenou Čajkovou. /foto: Martina Ostatníková, Gabriel Agárdy/

(10.12.2014)

Vianočný koncert v MsKS

V stredu 10. decembra 2014 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

(08.12.2014)

Hummel v podaní profesionálov

V pondelok 08. decembra 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ konal komorný koncert zameraný na diela Johanna Nepomuka Hummela. Účinkovali profesionálni umelci a pedagógovia: Mgr.art. Marcel Štefko, ArtD. – klavír doc. Eugen Prochác – violončelo Július Horváth – husle Program: Johann Nepomuk HUMMEL Sonáta pre violončelo a klavír a mol op. 104 Variácie alla Monferina pre […]

(04.12.2014)

Koledníci potešili sociálne slabších

Vo štvrtok 4. decembra 2014 zorganizovalo mesto Senec vianočné posedenie pre sociálne slabších. Kultúrny program pripravila naša Základná umelecká škola – žiaci HO a LDO + pedagógovia /Dömeovci a p. uč. Čajková/

(02.12.2014)

Dni Miloša Ruppeldta

6. ročníka súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch – Dni Miloša Ruppeldta – sa zúčastnili tri žiačky: Natália Chorvátová /p. Madarász/, Sára Osvaldová /p. Meliš/ a Mária Maršalková /p. Meliš/. Mária Maršalková získala v II. kategórii čestné uznanie V sólovom speve Ruppeldtovej súťaže účinkovali: Katarína, Krigovská, Simon Molnár, Karolína Krigovská, Agnes Mináriková a Helenka Zsilinszká z triedy p. Evy Casanovej […]

(25.11.2014)

Spoločný koncert žiakov štyroch ZUŠ

V utorok 25. novembra 2014 sa v Bernolákove o 17:30 hod. uskutočnil Spoločný koncert žiakov zo štyroch ZUŠ. Účinkovali na ňom žiaci ZUŠ z Dunajskej Lužnej, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Senca. Našu školu reprezentovali: Kvetka Vargová – klarinet, Jakub Kolembus – keyboard, Helenka Zsilinszká – spev, Mária Maršalková – saxofón a gitarové kvarteto z triedy Mgr. Muchovej: Tomáš Krajčovič, Daniela […]

(25.11.2014)

Naši koledníci v Swiss RE

Dňa 25. novembra 2014 potešili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru vianočnými vinšami a piesňami zamestnancov firmy Swiss Re v Bratislave. Hudobný program pripravili Dömeovci a vinšovníkov Mgr. Helena Čajková.

(21.11.2014)

Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka

Žiaci z triedy p. Evy Casanovej sa zúčastnili IV. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline. Súťažiacich na klavíri korepetovala p. Ildikó Galambosová. Umiestnili sa takto: Simon Molnár – 3. miesto – 1 A kat. Karolína Krigovská – 3. miesto – 1 B kat.  

(21.11.2014)

Čarovná flauta 2014

Naši žiaci z dychového odboru sa zúčastnili 13. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta 2014 v Nižnej na Orave. V silnej konkurencii získali: Terézia Kučárová – čestné uznanie –  A kat. /Mgr. art. Škriečka/ Kamila Jarábková – čestné uznanie – A kat. /Mgr. art. Škriečka/ Mária Maršalková – čestné uznanie – A kat. […]

(19.11.2014)

Gitarová súťaž v Prievidzi

Na 6. ročníku gitarovej súťaže sa 19. novembra 2014 v Prievidzi zúčastnili dvaja žiaci z triedy Mgr. Evy Muchovej: Adam Tkáč získal v II. A kategórii zlaté pásmo Dominik Marcina získal v II. A kategórii strieborné pásmo      

(15.11.2014)

Kontrabasové duo Macháček & Turčan vystúpilo v Nitre

Kontrabasové duo Macháček & Turčan vystúpilo 15. novembra 2014 v Divadle Andreja Bagara v Nitre na vernisáži BODG/2014 – neformálnom združení výtvarníčok.

(12.11.2014)

Trio MI v Labyrinte

V stredu 12. novembra 2014 v Labyrinte účinkovala naša bývalá žiačka a v súčasnosti absolventka rakúskej hudobnej univerzity v Grazi Michaela Škriečková. V komornom zoskupení TRIO MI zahrala spolu s huslistom Milanom Nikoličom a klaviristkou Michelou Mastro skladby Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka.  

(08.11.2014)

VIII. Lengyel Zenei Fesztivál

Dňa 8. novembra 2014 sa naša škola zúčastnila na medzinárodnom podujatí VIII. Lengyel Zenei Fesztivál v synagóge v maďarskom Györi. Našu školu reprezentovala Helenka Zsilinszká – spev, z triedy p. Evy Casanovej. Korepetovala Mgr.art. Ilona Takácsová.    

(05.11.2014)

Opera pre deti v ZUŠ - Nápoj lásky

V stredu 5. novembra 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ konalo operné predstavenie „Nápoj lásky“ v skrátenej verzii pre našich žiakov. Vtipnou a príťažlivou formou toto umelecké dielo od Gaetana Donizettiho priblížili deťom profesionálni speváci a hudobníci z bratislavského konzervatória a VŠMU. V predstavení účinkovala aj „naša“ Viktória Ballánová – bývalá žiačka p. uč. Evy […]

(21.10.2014)

Prvé vystúpenie našich prípravkárov

V utorok 21. októbra 2014 sa naši malí hudobníci – žiaci prípravného ročníka – po prvýkrát predstavili na koncertnom pódiu. Svojim rodičom a ostatným hosťom zaspievali niekoľko piesní so sprievodom p. uč. PhDr. Márie Mazúchovej. Na koncerte spoluúčinkovali aj žiaci z vyšších ročníkov, ktorí už chodia na hudobné nástroje.    

(20.10.2014)

Vynikajúci úspech na medzinárodnej súťaži v Prahe!

Na 12. ročníku medzinárodnej „Piesňovej súťaže Bohuslava Martinů“ v Prahe podali žiaci p. uč. Evy Casanovej výborné výkony a v silnej konkurencii získali krásne ocenenia: ♫ Simon MOLNÁR – 1. miesto spomedzi 38 účastníkov v kategórii ♫ Karolína KRIGOVSKÁ – 2. miesto spomedzi 32 účastníkov v kategórii   Karolína Krigovská bola pozvaná na koncert víťazov […]

(12.10.2014)

170. výročie vzniku štátnej hymny

Na slávnostnej akadémii v Labyrinte pri príležitosti 170. výročia vzniku slovenskej štátnej hymny dňa 12. októbra 2014 účinkovali aj pedagógovia našej ZUŠ: – p. uč. Mgr. Helena Čajková – hovorené slovo – p. uč. Drahomír Mrózek – vystúpenie so svojím folklórnym súborom   Podujatie zrealizoval miestny odbor Matice slovenskej.

(21.09.2014)

Skalické dni

V rámci Skalických dní účinkovali v nedeľu 21. septembra 2014 v Skalici súbor Igrici pod vedením PaedDr. Brnu, PhD./ a žiačky tanečného odboru pod vedením p. Mikuláša Czingela.

(24.08.2014)

Zbor Stella strieborný na medzinárodnom festivale!

Komorný spevácky zbor Stella vznikol v septembri minulého roka (2013). Záštitu nad zborom si zobral riaditeľ Základnej umeleckej školy Senec, Mgr. art. Gabriel Škriečka, ktorý zboru poskytol priestory na skúšanie a podporuje ho aj finančnými prostriedkami.   Členmi zboru sú bývalí, súčasní žiaci ZUŠ a tiež mladí vynikajúci speváci zo Senca a blízkeho okolia, ktorí […]