Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2012 HO

(17.12.2012)

Program pre Swiss Re

V pondelok 17. decembra 2012 vystúpili žiaci v kultúrnom programe v rámci predvianočného podujatia organizovaného firmou Swiss Re v Bratislave.

(16.12.2012)

Vianočný koncert v Ev. kostole

V nedeľu 16. decembra 2012 sa v Evanjelickom kostole uskutočnil vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. FOTOGALÉRIA

(29.11.2012)

Spoločný koncert v Ivanke

Vo štvrtok 29. novembra 2012 sa uskutočnil spoločný koncert štyroch základných umeleckých škôl seneckého okresu. Koncert sa konal v koncertnej sále ZUŠ Ivanka pri Dunaji. Spolu v osemnástich číslach vystúpili žiaci zo ZUŠ Dunajská Lužná, ZUŠ Bernolákovo, ZUŠ Senec Fándlyho 20 a ZUŠ Ivanka pri Dunaji. Okrem speváckych čísel zazneli skladby v hre na  klavíri, organe, violončele, gitare, zobcovej […]

(29.11.2012)

760. výročie mesta Senec

V dňoch 28. – 29. novembra 2012 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky mesta Senec uskutočnila v kultúrnom centre Labyrint dvojdňová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Jej hlavnými organizátormi boli Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Senci. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta, Ing. Karol Kvál. Zúčastnili sa jej odborníci […]

(10.11.2012)

Medzinárodný koncert v Györi

V sobotu 10. novembra 2012 sa uskutočnil zájazd žiakov hudobného odboru do maďarského Györu na VI. Lengyel Zenei Fesztivál. Na koncerte v Synagóge vystúpili žiaci, ktorí sa v predchádzajúcom školskom roku na súťažiach umiestnili na prvých miestach. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Adam Tkáč – gitara, ktorý na celoslovenskej Prehliadke mladých gitaristov v Bratislave získal v 1. kategórii zlaté pásmo /ped. […]

(24.10.2012)

Koncert pre žiakov PHV

V stredu 24. októbra 2012 o 17:00 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ konal koncert venovaný žiakom prípravného ročníka hudobného odboru. . Našim najmenším žiačikom ich starší kamaráti predstavili hru na rôznych hudobných nástrojoch: . .- Lea Kučerková – violončelo, spev (ped. Mgr.art. Pavol Mucha, Mgr.art. Zuzana Szabó) Alenka Mikócziová – klavír (ped. Mgr.art. Petra […]

(23.10.2012)

Vystúpenie v Dome dobra

V utorok 23. októbra 2012 vystúpilo 10 žiakov našej školy v Dome dobra pre dôchodcov na južnej strane Slnečných jazier v Senci. Hudbou a recitáciou potešili tamojších obyvateľov v Mesiaci úcty k starším. Program pripravili manželia Dömeovci, Mgr. Döme, Mgr. Čajková a Mgr.art. Škriečka.  

(17.10.2012)

Jenö Takács Competition

V stredu 17. októbra 2012 sa pedagógovia klavírneho oddelenia p. Mária Bednárová, Mgr.art. Renáta Ruttkayová, p. Andrea Dittingerová, p. Ildikó Galambosová, Mgr.art. Ilona Takácsová a Mgr.art. Petra Mazúchová spolu s pánom riaditeľom ZUŠ Mgr.art. Gabrielom Škriečkom zúčastnili ako pozorovatelia na 2. ročníku medzinárodnej klavírnej súťaže Jenö Takács Competition v rakúskom meste Oberschützen. Súťaž je určená […]

(16.10.2012)

Interný koncert

V utorok 16. októbra 2012 sa o 17:00 hod. uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. FOTOGALÉRIA

(13.10.2012)

Jablkové hodovanie

V sobotu 13. októbra 2012 na seneckom námestí zorganizovali Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Senec a Mestské kultúrne stredisko Jablkové hodovanie. V spoločnom kultúrnom programe za účasti pána primátora Ing. Karola Kvála, podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a popredných predstaviteľov mesta vystúpili žiaci Mgr. Ferdinanda Dömeho hrou na keyboarde  Jakub Kolembus a Marek Mokoš a ľudový súbor Igrici pod vedením PaedDr. M. […]

(09.10.2012)

Zájazd do Reduty

V utorok 9. októbra 2012 sa uskutočnil autobusový zájazd do bratislavskej Reduty na Bratislavské hudobné slávnosti. Pestrým hudobným programom sa predstavil English Chamber Orchestra, ktorý dirigoval Benjamin Ellen. Sólistkou Mozartovho Klavírneho koncertu č. 9 Es dur Jeunehomme bola bulharská klaviristka Plamena Mangova. Koncertu sa zúčastnilo 30 žiakov a pedagógov.    

(17.06.2012)

Zruč nad Sázavou 2012

V dňoch 14.-17.6. 2012  sa konal  4. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže  „Zruč nad Sázavou 2012“ (účasť súťažiacich z Nemecka, Rakúska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska). Náš žiak Adam Tkáč získal v 1. kategórii diplom za účasť. V svojej kategórii sa  umiestnil  na  7. mieste spomedzi 15 účastníkov. Na súťaž žiaka pripravila a sprevádzala Mgr. Eva […]

(12.06.2012)

Júnový interný koncert

V utorok 12. júna 2012 o 17:00 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil posledný interný koncert v tomto školskom roku. Predstavili sa na ňom žiaci hudobného odboru a absolventi primárneho umeleckého vzdelávania z literárno-dramatického odboru. Pozrite si fotogalériu.

(05.06.2012)

Gitarový koncert žiakov Mgr. Evy Muchovej

V utorok 5. júna 2012 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil triedny gitarový koncert žiakov Mgr. Evy Muchovej. Pozrite si fotogalériu.

(27.05.2012)

Absolventský koncert v Evanjelickom kostole

V nedeľu 27. mája 2012 sa priestormi Evanjelického kostola v Senci opäť rozliehali tóny rozmanitých hudobných nástrojov.  Časť absolventov prvého a druhého stupňa základného štúdia v hudobnom odbore sa na svojom záverečnom koncerte predstavila krásnymi výkonmi.. Koncert otvorila nová generácia hudobníkov – žiaci prípravného ročníka, ktorí pod vedením PhDr. Márie Mazúchovej zaspievali dve piesne – […]

(25.05.2012)

Úspechy našich klaviristov

25. mája 2012 sa v Komárne konal 4. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v komornej hre. Našu školu na nej reprezentovali žiaci Mgr.art. Ilony Takácsovej: Heliodor Macko a Viktor Ščerbak, ktorí získali strieborné pásmo v 1. kat. štvorručnej hry na klavíri.   V ten istý deň sa v Bojniciach uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž […]

(18.05.2012)

Zájazd do Dolnej Krupej

V piatok 18. mája 2012  sa uskutočnil autobusový zájazd žiakov výtvarného a hudobného odboru do Dolnej Krupej. Na programe bola prehliadka kaštieľa (vidiecka klasicistická architektúra). Tento kaštieľ bol podľa ústnej tradície miestom, kde hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu. Okrem toho sme sa poprechádzali v rozsiahlom anglickom […]

(15.05.2012)

Spoločný koncert so ZUŠ Skalica

V utorok 15. mája 2012 sa v koncertnej sále školy uskutočnil spoločný koncert žiakov ZUŠ Skalica a ZUŠ Senec.   Koncertu sa zúčastnila aj prednostka Mestského úradu v Senci Ing. Jarmila Répássyová a predsedkyňa Rady školy pri ZUŠ Senec Ing. Gabriela Špureková.   V prvej časti koncertu vystúpili žiaci zo Skalice a v druhej žiaci […]

(05.05.2012)

Deň plný hudby

V sobotu 5. mája 2012 sa konal kultúrny program pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií s benefičným podtónom, v znamení „Senčania Senčanom“. V pestrom programe organizátorov podujatia /MsKS Senec – Mestské múzeum v Senci, OZ Slovak Doublebass Club a Mgr. Jána Krigovského/ vystúpili aj žiaci našej ZUŠ: . . ľudová hudba Igrici pod vedením […]

(04.05.2012)

Klavírny koncert žiakov

V piatkový podvečer 4. mája 2012 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil klavírny koncert, na ktorom sa peknými umeleckými výkonmi predviedli žiaci p. uč. Andrey Dittingerovej od tých najmenších až po absolventku II. stupňa. Na koncerte zazneli skladby rozmanitých štýlových období a žánrov od klasiky po pop, v sólovej i štvorručnej úprave. Fotogalériu z tejto […]