Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2011 HO

(18.12.2011)

Vianočné koncerty v KD a Evanjelickom kostole

V stredu 14. 12. 2011 sa v kultúrnom dome o 17:30 uskutočnil 1. vianočný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Vo vstupnej hale kultúrneho domu zároveň prebiehal bazár vianočných výrobkov  žiakov výtvarného odboru. Vo štvrtok 15. 12. 2011 následne vystúpili žiaci v skrátenej verzii programu vianočného koncertu pre školské kluby a maratón vianočných koncertov […]

(09.12.2011)

Vianočné koledovanie

V adventom období naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi už tradične prinášajú ľuďom posolstvo lásky a pokoja prostredníctvom vianočného koledovania. Prvýkrát sa tento rok predstavili s vianočnými koledami a vinšami na Zasadnutí starostov a primátorov Podunajského regiónu 25. novembra 2011, ktoré sa konalo v Hoteli Senec na Slnečných jazerách. Program so žiakmi pripravili p. Eva […]

(06.12.2011)

Gitarový koncert

V utorok 6 . decembra 2011 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil gitarový koncert žiakov z triedy Mgr. Evy Muchovej a p. uč. Dušana Rummela.  

(02.12.2011)

Dni Miloša Ruppeldta

Na 3. ročníku súťaže v sólovom klasickom speve „Dni Miloša Ruppeldta“, ktorá sa uskutočnila 2. decembra 2011 v priestoroch ZUŠ na Panenskej ul. v Bratislave, našu školu úspešne reprezentovali šiesti žiaci: Mária Galambosová  – 2. miesto  v II. kategórii (ped. Eva Casanova) Simon Molnár – čestné uznanie v I. kategórii (ped. Eva Casanova) Katarína Kakašová […]

(26.11.2011)

Prešporský Paganini

V dňoch 26. – 27. novembra 2011 sa v Bratislave konal 15. ročník súťažnej prehliadky mladých husľových interpretov „Prešporský Paganini“.   Našu ZUŠ reprezentovala v I. kategórii Alexandra Oborníková, žiačka p. uč. Boženy Škriečkovej, ktorá získala od poroty čestné uznanie.   Na klavíri Sašku sprevádzala Mgr.art. Ilona Takácsová.  

(25.11.2011)

Čarovná flauta

V dňoch 23. – 25. novembra 2011 sa v Nižnej na Orave konal 10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“. Zúčastnili sa jej naše žiačky: Kvetka Vargová  (klarinet, ped. Zoltán Grunza) Kamila Jarábková (priečna flauta, ped. Mgr.art. Gabriel Škriečka) Mária Maršalková (saxofón, ped. Jaroslav Meliš) Sandra Konečná […]

(12.11.2011)

Naši žiaci v Győri

V sobotu 12.11.2011 sa uskutočnil zájazd žiakov do maďarského Györu na medzinárodný V. Lengyel Zenei Fesztivál. Účinkovali na ňom sólisti z Budapešti, Györu, Veszprému, Šamorína, Senca a  Bratislavy – ZUŠ Ľ. Rajtera a ZUŠ J. Kresánka. Na popoludňajšom koncerte vystúpili umelci z Poľska. Našu školu na tomto významnom festivale reprezentovali: Kvetoslava Vargová – klarinet (pedagóg […]

(04.11.2011)

Koncert víťazov Nitrianskej lutny 2011

V piatok 4. novembra 2011 sa v Nitre konal koncert víťazov celoslovenskej interpretačnej súťaže „Nitrianska lutna 2011„. Vystúpila na ňom aj naša žiačka Kvetoslava Vargová (ped. Zoltán Grunza). Zahrala 1. časť Koncertu pre klarinet Es dur od A. Koželuha. Na klavíri ju sprevádzala Mgr.art. Ilona Takácsová.      

(26.10.2011)

15. výročie ZUŠ na Fándlyho ul.

V stredu 26.10. 2011  sa uskutočnil  koncert k 15. výročiu pôsobenia ZUŠ na Fándlyho ulici, na ktorej škola sídli po svojom presťahovaní z Lichnerovej ulice č. 72. Na koncerte vystúpili najmladší žiaci školy. Podujatia sa zúčastnil aj pán primátor Ing. Karol Kvál, pani prednostka MÚ Ing. Jarmila Répássyová, pani viceprimátorka Helena Nemcová, Mgr. Anton Kubliniak,  […]

(25.10.2011)

Koncert žiakov PHV

V utorok 25.10.2011 sa o 17.00 hod. uskutočnil koncert pre žiakov prípravných ročníkov.

(24.10.2011)

Október - mesiac úcty k starším

 V priebehu októbra – mesiaca úcty k starším – žiaci a pedagógovia našej školy účinkovali na viacerých podujatiach v rámci mesta Senec. V stredu 5.10.2011 senecký primátor Ing. Karol Kvál odovzdával Cenu primátora a Cenu mesta výnimočným ľuďom, ktorí zviditeľnili naše mesto. Hudobný program pripravili riaditeľ školy Mgr.art. Gabriel Škriečka – flauta a  kolegyne  Mgr.art. […]

(21.10.2011)

Exkurzia do múzea Jána Cikkera

V piatok 21. októbra 2011 sa uskutočnil autobusový zájazd žiakov z predmetu hudobná náuka do múzea Jána Cikkera v Bratislave. Exkurzia sa konala v súvislosti so 100. výročím narodenia tohto významného slovenského hudobného skladateľa. Podujatie zorganizovala PhDr. Mária Mazúchová.

(09.05.2011)

Vystúpenie našich žiakov v Primaciálnom paláci

Dňa 9. mája 2011 sa v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil slávnostný koncert. Účinkovali na ňom žiaci, ktorí sa najlepšie umiestnili na tohoročnej celoslovenskej interpretačnej súťaži „Dni Miloša Ruppeldta“ organizovanej Základnou umeleckou školou M. Ruppeldta v Bratislave. Našu ZUŠ na tomto podujatí reprezentovali Viktor Pojzl (saxofón – 1. miesto v 4. kategórii) a […]