Termíny a informácie pre žiakov


ŠKOLSKÝ ROK 2016 – 2017

1. polrok

 • Začiatok vyučovania: 5. septembra 2015 (pondelok)
 • Koniec vyučovania – polročné vysvedčenie: 31. januára 2016 (utorok)

2. polrok

 • Začiatok vyučovania: 1. februára 2016 (streda)
 • Koniec vyučovania – koncoročné vysvedčenie: 30. júna 2016 (piatok)

 

TERMÍNY SKÚŠOK

10. máj 2017 streda – HO absolventské skúšky – 4. ročník 1. časti I. stupňa, 13:30 – klavír, dychové nástroje

11. máj 2017 štvrtok – HO absolventské skúšky – 4. ročník 1. časti I. stupňa, 13:30 – ostatné nástroje

24. máj 2017 streda – VO absolventské skúšky – 4. ročník 1. časti I. stupňa

23. máj 2017 streda – HO absolventské prehrávky, koncertná sála, 14:00 všetky nástroje

25. máj 2017 štvrtok – prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ, 14:00 – 18:00 hod.

26. máj 2017 piatok – prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ, 14:00 – 18:00 hod.

29. máj 2017 pondelok – VO absolventské skúšky 4. ročník 2. časti I. stupňa a 4. ročník II. stupňa, 9:00 – 16:00 hod.

30. máj 2017 utorok – LDO absolventské skúšky 4. ročníka 1. časti a 4. ročníka 2. časti I. stupňa

5. jún 2017 pondelok – HO absolventské skúšky z hudobnej náuky, 14:00 hod.

6. jún 2017 utorok – HO absolventské skúšky 4. ročníka 2. časti I. stupňa a 4. ročníka II. stupňa

7. jún 2017 streda – TO absolventské skúšky 4. ročníka 2. časti I. stupňa, 13:30 hod.

13. jún 2017 utorok – LDO absolventské skúšky 4. ročníka 2. časti I. stupňa

14. jún 2017 streda – TO absolventské skúšky 4. ročník 1. časti I. stupňa, 12:30 hod.

 

TERMÍNY PRÁZDNIN

jesenné
 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: štvrtok 27. október 2016
 • termín prázdnin: piatok 28. október 2016 – pondelok 31. október
 • štátny sviatok: utorok 1. november 2016
 • začiatok vyučovania po prázdninách: streda 2. november

vianočné

 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: štvrtok 22. december 2016
 • termín prázdnin: piatok 23. december 2016 – štvrtok 5. január 2017
 • štátny sviatok: piatok 6. január 2017
 • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 9. január 2017

polročné

 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: štvrtok 2. február 2017
 • termín prázdnin: piatok 3. február 2017
 • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 6. február 2017

jarné

 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: piatok 17. február 2017
 • termín prázdnin: pondelok 20. február 2017 – piatok 24. február 2017
 • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 27. február 2017

veľkonočné

 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: streda 12. apríl 2017
 • termín prázdnin: štvrtok 13. apríl 2017 – utorok 18. apríl 2017
 • začiatok vyučovania po prázdninách: streda 19. apríl 2017

letné

 • posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: piatok 30. jún 2017
 • termín prázdnin: pondelok 3. júl 2017 – štvrtok 31. august 2017
 • štátny sviatok: piatok 1. september 2017
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 4. september 2017