Slávnostný koncert k 55. výročiu ZUŠ

Slávnostný koncert žiakov k 55. výročiu založenia ZUŠ sa konal 20. mája 2015 v kinosále kultúrneho domu. Na úvod koncertu sa prítomným prihovorili riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka a prednostka Mestského úradu v Senci Ing. Jarmila Répássyová.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku