XXII. ročník festivalu PAN v L. Mikuláši

panlmXXII. ročník festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši

V dňoch 24. 11. – 28. 11. 2015 sa žiaci Mgr.art. Zuzany Bírešovej zúčastnili celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši. V kategórii „jednotlivci“ získala diplom Ester Horváthová /UPS/, súbor Mačky vo vreci v kategórii „dvojice“ získali diplomy Veronika Blahová a Tim Köppl /Kickbox/Samuel Skubeň a Sandra Belašicová /U doktora/.

V kategórii „súbory“ sa predstavili podujatím enviroMENTAL. V kategórii „trojice“ sa predstavením Fázy vzťahu v naštudovaní DS effecteD sa umiestnili Tatiana Prejsová, Katarína Prejsová a Peter Podolský. V kategórii „súbory“ vystúpili s predstavením …jenom muška zlatá. Diplomy získali aj Erik Šupčík, Adriana Žilová a Mária Košecká.

Detský divadelný súbor Mačky vo vreci tvoria žiaci druhej časti prvého stupňa štúdia literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec. Aj keď sa zloženie súboru každý rok mení, súbor už niekoľko rokov tvorí a pravidelne sa zúčastňuje krajskej prehliadky detskej tvorivosti Malá Tália v Senci.

DS effecteD funguje pri ZUŠ v Senci od roku 2011 a má za sebou niekoľko celoslovenských a medzinárodných úspechov. Naposledy získal druhé miesto na medzinárodnej súťaži v Poľsku s divadlom poézie Krvavé sonety.

Obidva súbory založila a vedie Mgr.art. Zuzana Bírešová.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku