Stretnutie s malou Táliou

18. ročníka krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou sa v marci zúčastnil DDS Mačky vo vreci pri ZUŠ v Senci  s dvoma predstaveniami: Rozprávky naruby Kompromis. Získali diplom za účasť. Obe predstavenia pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku