Predveľkonočný koncert v ev. kostole

V nedeľu 29. marca 2015 sa o 17.00 hod.v evanjelickom kostole v Senci konal predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ. Sólisticky na ňom vystúpili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru a komorný orchester Fantázia pod vedením p. Drahomíra Mrózka.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku