Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Predveľkonočný koncert

V nedeľu 9. apríla 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art.