Prednášam, teda som…

Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou Prednášam, teda som…2015 Kremnica:

  • Zuzana Bírešová – zlaté pásmo – 6. kat. poézia – pedagóg
  • Ester Horváthová – strieborné pásmo – 4. kat. vnútorný monológ /Mgr.art. Bírešová/
  • Katarína Prejsová – bronzové pásmo – 4. kat. vnútorný monológ /Mgr.art. Bírešová/
  • Katarína Prejsová – bronzové pásmo – 4. kat. – próza /Mgr.art. Bírešová/
  • Peter Podolský – bronzové pásmo – 5. kat. poézia /Mgr.art. Bírešová/

 

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku