Hviezdoslavov Kubín – naše úspechy

Aj v tomto školskom roku žiaci literárno-dramatického odboru úspešne reprezentovali našu školu na súťaži s dlhoročnou tradíciou – Hviezdoslavov Kubín. Žiakov pripravili Mgr.art. Zuzana Bírešová a Nikoleta Likeová, Dis.art.

Výsledky:

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín v Senci – 1. -3. kategória:

  • Adam Vietoris – 1. miesto – 1. kat. poézia /Dis. art. Likeová/
  • Tim Köppl – 1. miesto – 2. kat. próza /Mgr.art. Bírešová/
  • Mária Lančaričová 1. miesto – 2. kat. poézia /Mgr.art. Bírešová/
  • Erik Šupčík – 1. miesto – 3. kat. próza /Mgr.art. Bírešová/
  • Veronika Blahová – 3. miesto – 3. kat. poézia /Mgr.art. Bírešová/

 Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 61. Hviezdoslavov Kubín Štúrova Modra:

  • Katarína Prejsová – 2. miesto /Mgr.art. Bírešová/
  • Peter Podolský – 2. miesto /Mgr.art. Bírešová/
  • súbor DS effecteD – 2. miesto – „Krvavé sonety“ /Mgr.art.Bírešová/
  • Tatiana Prejsová – 3. miesto /Mgr.art. Bírešová/

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

Vyberte si stránku