Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Triedny koncert žiakov p. uč. Ž. Šokovej

V piatok 12. mája 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal klavírny triedny koncert žiakov p. uč. Žofie Šokovej, DiS.art.