Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Matej Osvald zlatý na celoslovenskej súťaži!

Šikovný klavirista Matej Osvald z triedy p. uč. Andrey Dittingerovej, DiS.art. nám opäť urobil veľkú radosť! Na dvojkolovej celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici získal vo svojej kategórii zlaté pásmo.

🙂 Gratulujeme!!!