Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Koncert na počesť J. N. Hummela

Dňa 15. júna 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal koncert klasicistickej hudby usporiadaný pri príležitosti 180. výročia úmrtia skladateľa J. N. Hummela, ktorý istú časť svojho života pôsobil aj v našom meste, vtedajšom Wartbergu. Koncert zorganizovala a viedla p. uč. Andrea Dittingerová, DiS.art., ktorá jednotlivé hudobné čísla tvorivo prepojila so zaujímavou obrazovou prezentáciou.