Rozvrhy a zadelenia


Hudobná náuka:

 

Rozvrh tanečného odboru:

 

Výtvarný odbor:

 

Zadelenie žiakov výtvarného odboru do skupín – Mgr.art. Valéria Tittlová

 

 

Zadelenie žiakov výtvarného odboru – Bc. Marek Jasaň:

 

Literárno-dramatický odbor: