Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021


PRIJÍMACIE SKÚŠKY

pre školský rok 2020/2021

 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium  v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore

podávajú od 1. mája do 30. júna 2020 a to :

 

  1. elektronicky – vyplnenú prihlášku poslať na mail školy zus.senec@e-net.sk

alebo

  1. poštou na adresu školy : ZUŠ, Fándlyho 20, Senec 90301

 

Elektronická prihláška tu:  

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.