Ponuky práce


Základná umelecká škola, Fándlyho 20  Senec prijme do pracovného pomeru na kratší pracovný čas :

paní/ pána na donášanie detí zo ZŠ a škôlky do ZUŠ a späť

učiteľa/ku/  Tanca – moderný, klasický a ľudový tanec.

učiteľa/ku    Gitary

učiteľa/ku    Klavíru

životopis posielajte na zus.senec@e-net.sk