Otvorenie školy od 15.6.2020


Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu o otváraní škôl , školských zariadení a centier voľného času zo dňa 9.6.2020 a nariadenia Primátora mesta Senec – Riaditeľstvo ZUŠ otvára školu a obnovuje vyučovanie vo všetkých odboroch od pondelka 15.6.2020, avšak v upravenom režime.

Žiaci sa môžu zúčastniť na upravenom vyučovaní ( vzhľadom na rizikovú skupinu pedagógov a dodržiavanie všetkých hygienických a epidemiologických opatrení ) alebo ďalej pokračovať v dištančnom on-line vyučovaní so svojimi pedagógmi.

Vyučovanie v ZUŠ bude prebiehať nasledovne:

 

Žiaci hudobného odboru : po dohovore so svojim pedagógom si určia deň a čas vyučovania v ZUŠ

 

Hudobná náuka bude v stredu

1-3 roč. 14:00 – 15:00

4-7 roč. 15:00 – 16:00

 

Tanečný odbor v budove ZUŠ

Pondelok

5 roč. 14:00 – 15:00

6.roc 15:00 – 16:00

7 roč 16:00 – 17:00

8.roč +súbor 17:00 – 18:00

Utorok

Škôlkari 13:30 – 14:30

1.roč. 14:30 – 15:30

2.roč. 15:30 – 16:30

3.roč. 16 30 – 17:30

4.roč. 17:30 – 18:30

 

Literárno-dramaticky odbor

Začína učiť od stredy 17.6. podľa rozvrhu a dohode s pedagógom.

 

Výtvarný odbor:

p.uč. Tittlová bude v ZUŠ

Pondelok 13:00-14:00 prvá skupina

                     14:00-15:00 druhá skupina

                     15:00-16:00 tretia skupina

Streda      13:00-14:00 prvá skupina

                    14:00-15:00 druhá skupina

                   15:00-16:00 tretia skupina

Piatok     13:00- 16:00

p.uč. Černá

Pondelok 13:00-16:00

Utorok 13:00-16:00

Streda 13:00-16:00

Štvrtok 13:00-16:00

Všetci žiaci, ktorí nemajú záujem prísť do ZUŠ môžu pokračovať v dištančnom online vyučovaní po dohovore so svojim pedagógom.

Platné opatrenia :

  • žiak pri nástupe odovzdá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave
  • Žiadame rodičov aby obmedzili svoj pohyb v škole na minimum a nezdržiavali sa vo vnútorných priestoroch školy.
  • Meranie teploty bude vykonávané náhodne iba pri potrebe.
  • naďalej platia všetky hygienické a  epidemiologické opatrenia RUVZ