Dôležité : Školné a poplatky


Na základe nariadenia primátora mesta Senec sa od 1.4.2020 pozastavuje vyberanie poplatkov ( školného ) do odvolania.

Preplatky a staršie nedoplatky budú zúčtované po začatí riadnej prevádzky ZUŠ.